O nás

Som zakladateľkou systému komplexnej výživy. Vyštudovala som 5 ročné inžinierske štúdium Výživa ľudí. Výživovému poradenstvo sa profesionálne venujem už 7 rokov, je mojou prácou, mojím koníčkom a životným štýlom. Práca ma veľmi baví a napĺňa, pretože výsledky svojej práce vidím na vlastné oči. Sledujem úspechy mojich klientov a spolu sa z nich tešíme. Nestalo sa mi raz, keď sa klienti od dojatia zo svojich úpechvo neubránili slzám a ja s nimi tiež. Pre klientov sa snažím robiť naozaj maximum. Odpovedám na všetky otázky aj mimo konzultácii, pomáham zháňať lekárov, fyzioterapeutov či trénerov.

Vypracovala som jedinečný diagnosticky systém, na základe ktorého Vám presne a na mieru určím:

• ktoré potraviny Vám budú pomáhať,Kočká pl
• ktorým potravinám sa máte vyhýbať,
• bez počítania kalórii ,
• bez zdĺhavého varenia,
• z bežných potravín a bez umelých náhrad stravy a doplnkov

Vďaka komplexnej výžive získate:

• celoživotný výživový plán,
• optimálnu hmotnosť,
• zdravie a kondíciu.

Komplexná výživa je pre každého, kto chce schudnúť ,udržať si hmotnosť, zvýšiť výkonnosť a pritom sa najesť dosýta, jesť skutočné jedlo a nie jeho náhrady.

Vo výžive sa neustále vzdelávam a klientom prinášam najnovšie informácie o výžive, ktoré sú založené na vedecky podložených dôkazoch a overené v praxi.

Dosiahnuté vzdelanie

• SPU v Nitre: odbor Výživa ľudí, 2008-2013
• Certifikát od Nutriacademy – Odkyslenie organizmu, Bratislava, 2013
• Absolvovanie rekvalifikačného kurzu poradcu výživy, Bratislava, 2014
• Kurz prípravy stravy podľa piatich elementov , Bratislava, 2014

• Kurz športovej výživy od Welka, 2014 v Bratislave

Prax:

• Prednášanie v oblasti výživy, Welko – inštitút zdravého života
• Prax výživového špecialistu vo vlastnej poradni
• Vystupovanie v médiach
• Publikovanie v časopisoch

• Organizovanie kurzov výživy

Diplomy: