O nás

Som zakladateľkou systému komplexnej výživy. Vyštudovala som 5 ročné inžinierske štúdium Výživa ľudí. Výžive sa venujem 6 rokov, je mojou prácou, mojím koníčkom, mojím hobby. Práca ma veľmi baví a obohacuje, pretože výsledky svojej práce vidím na vlastné oči. Sledujem úspechy mojich klientov a spolu sa z nich tešíme.

Vypracovala som jedinečný diagnosticky systém, na základe ktorého Vám presne a na mieru určím:

• ktoré potraviny Vám budú pomáhať spaľovať tuk,Kočká pl
• ktorým potravinám sa máte vyhýbať,
• bez počítania kalórii ,
• bez zdĺhavého varenia,
• z bežných potravín

Vďaka komplexnej výžive získate:

• celoživotný výživový plán,
• optimálnu hmotnosť,
• zdravie a kondíciu.

Komplexná výživa je pre každého, kto chce schudnúť ,udržať si hmotnosť, zvýšiť výkonnosť a pritom sa najesť dosýta, jesť skutočné jedlo a nie jeho náhrady.

Vo výžive sa neustále vzdelávam a klientom prinášam najnovšie informácie o výžive, ktoré sú založené na vedecky podložených dôkazoch a overené v praxi.

Dosiahnuté vzdelanie

• SPU v Nitre: odbor Výživa ľudí, 2008-2013
• Certifikát od Nutriacademy – Odkyslenie organizmu, Bratislava, 2013
• Absolvovanie rekvalifikačného kurzu poradcu výživy, Bratislava, 2014
• Kurz prípravy stravy podľa piatich elementov , Bratislava, 2014

Prax:

• Prednášanie v oblasti výživy, Welko – inštitút zdravého života
• Prax výživového špecialistu
• Vystupovanie v médiach
• Publikovanie v časopisoch

Diplomy: